Fusie tussen Schiedams en Vlaardings zwembad?

26-04-2021 Sport Redactie/Vlaardingen24


SCHIEDAM - Het  bestuur van zwem- en recreatiebad De Kulk in Vlaardingen onderzoekt de mogelijkheden op het bouwen van een nieuw zwembad dat samen met Schiedam moet worden geëxploiteerd. Dat heeft het laten weten tjjdens een virtueel werkbezoek van de Vlaardingse gemeenteraad aan het bad.

Daarbij werden drie opties gepresenteerd voor de toekomst van zwemmen in de komende dertig jaar. Het inmiddels 25 jaar oude Vlaardingse zwembad staat aan de vooravond van een ingrijpende en ook kostbare renovatie. Door het intensieve gebruik van jaarlijks ruim tweehonderdduizend bezoekers moeten interieur en een deel van de technische installaties worden vervangen. Daarnaast is het noodzakelijk om het gebouw energiearm te maken, om mede hierdoor te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraadsleden heeft het bestuur drie opties gepresenteerd. Bij optie 1 wordt uitgegaan van de renovatie van het bestaande gebouw. Daarbij moet het gebouw duurzaam worden gemaakt, wat bouwkundig geen eenvoudige, en kostbare opgave is. Mede daarom heeft het bestuur van de Stichting gekeken naar andere opties.

Bij optie 2 is uitgegaan van een nieuw begin, met een wit vel op de tekentafel. Dit betekent dat op een andere locatie in Vlaardingen een nieuw zwembad wordt ontworpen, waarbij wordt uitgegaan van een bijna energie-neutraal gebouw. Optie 3 houdt in dat samen met de gemeente Schiedam een groot zwemsportbad wordt gebouwd. Daarmee wordt het verzorgingsgebied van een zwembad uitgebreid tot circa honderdzestigduizend inwoners, hetgeen de exploitatie positief beïnvloedt. Deze optie ligt nadrukkelijk op tafel omdat er ook bij de gemeente Schiedam een vergelijkbaar vraagstuk met betrekking tot de zwembaden ligt.

Bij zowel optie 2 als optie 3 is het noodzakelijk tot goede afstemming met de buurgemeente te komen, zo werd tijdens de presentatie gesteld. Dit om de toekomstige zwemvoorzieningen in beide steden geen concurrenten, maar juist een aanvulling op de zwembehoeften in de regio te laten zijn. De gemeenteraad is gevraagd voor het einde van dit jaar mee te denken over de gepresenteerde opties.Gerelateerd