Roparun wil directeur die wars is van status

14-08-2021 Sport Kor Kegel

Wiljan Vloet was tot 1 mei directeur van Roparun; foto: Marco de Swart/Roparun


SCHIEDAM – De nieuwe directeur moet statuur hebben door inborst en uitstraling. Stichting Roparun is op zoek naar een geloofwaardig boegbeeld voor de vrijwilligers en de stakeholders. Vertrouwenwekkend en verbindend.

Daar past een persoon bij die wars is van status, staat in de functieomschrijving die deze week openbaar is gemaakt. Sollicitanten lijken te kunnen kiezen voor een vier- of vijfdaagse werkweek, want gesproken wordt van 32 tot 40 uur. De salarisindicatie van 6500 euro per maand is gebaseerd op een voltijdse functie-uitoefening. 

Wel statuur, wars van status. Het zijn inderdaad verschillende begrippen. Statuur heeft te maken met het aanzien dat iemand geniet, door een charismatisch karakter. Status is niet per se negatief, maar kan het zijn als het nagejaagd wordt. Dat streeft iemand naar een bepaalde positie. Op die manier prestigieus zijn, daar hebben ze bij de Roparun geen behoefte aan. Het is altijd een vriendelijke idealistische beweging geweest en dat moet zo blijven.

De opvolger van de per 1 mei vertrokken Wiljan Vloet (zie hier) zal in staat moeten zijn op een verbindende wijze de vrijwilligers en medewerkers van Roparun aan te sturen, in een gegeven situatie dat de medewerkers de vrijwilligers faciliteren. Dat gebeurt in een goed samenspel. Naar buiten toe zal de nieuwe directeur duurzame relaties en partnerships ontwikkelen en beheren. Dat doet hij of zij met sponsors, overheden en andere goede-doelenorganisaties.

De directeur is geeft leiding aan de organisatie van het evenement Roparun, alsmede aan de fondsenwerving en de verdeling van donaties aan goede doelen. De directeur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur dat de directeur benoemd heeft en jaarlijks beoordeelt. 

Tot de verantwoordelijkheden van de directeur behoren voorts de totstandkoming van beleidsplannen en activiteitenplannen; het organiseren van bijeenkomsten voor deelnemers, vrijwilligers en sponsors, initiatieven om de positie van de Roparun te versterken, het beheer van de verzekeringsportefeuille, de ict-infrastructuur; het communicatieplan en de samenwerking met de Vrijwilligersraad.

De profielschets gaat uit van een generalist die het brede spectrum van verantwoordelijkheden aankan. Hij/zij heeft ruime leidinggevende ervaring in een zakelijke, resultaatgerichte en actiegerichte omgeving. En bij voorkeur ervaring met de organisatie van sportieve en/of andere evenementen. De directeur kan vlot schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. Hij/zij is gewend zelfstandig veel zaken naast elkaar te bewaken en is helder in koersbepaling en bewaking van het beoogde doel.

Tot de functievereisten behoren een hbo-niveau, idealiter een studierichting als bedrijfskunde, commerciële economie of sportmarketing, vijf tot tien jaar leidinggevende ervaring in een zakelijke omgeving, aantoonbare ervaring of affiniteit met vrijwilligersorganisaties en/of goede doelen, ondernemerschap en leiderschap en flexibiliteit qua werktijden.

De directeur moet een gezonde ambitie hebben, maar niet direct competitief ingesteld zijn. De kandidaten moeten besluitvaardig zijn, doelgericht, stressbestendig, overwicht hebben, vernieuwend zijn en gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen.

De missie van de Roparun is leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.