Veel inwoners noord willen verhuizen; de een groter, de ander kleiner

21-02-2020 Winkelen Redactie

De bewonersgroep (vlnr): Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans.


SCHIEDAM - Een derde van de ondervraagde oudere bewoners van de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken wil verhuizen naar een kleinere woning. Jongere mensen in de noordelijke stadsdelen zijn juist op zoek naar een grotere woning. Dat blijkt uit een rondvraag van de bewonersgroep Noordrand 2025.

De oproep van de groep aan Schiedammers - Schiedam-Noorderlingen - om hun woon- en winkelwensen kenbaar te maken, afgelopen najaar, kreeg veel respons. 1573 Bewoners uit Woudhoek en Spaland-Sveaparken (zesduizend huishoudens waren aangesproken) reageerden en vulden een enquête in.

In de rondvraag ging het over duurzaamheid, de Hof van Spaland, zorgfaciliteiten en vernieuwing van het Bachplein. Van de 50-plussers geeft 34 procent aan te willen verhuizen omdat hun woning inmiddels te groot is geworden. Bij de mensen jonger dan 50 jaar geeft juist 24 procent aan te willen verhuizen omdat hun woning te klein is. De 50-plussers willen graag dat een toekomstige woning leeftijdbestendig is. De woning moet kleiner zijn en een balkon hebben. Ze willen echter wel zelfstandig kunnen blijven wonen. De jongeren willen graag veel meer vierkante meters. Ze willen graag een tuin en een vrije indeling van de woning, zo bleek uit de enquête.

Maar liefst 83 procent van de respondenten – zowel jong als ouder - wil een uitgebreid gezondheidscentrum op het Bachplein. Als belangrijkste zorgfuncties worden huisartsen, een apotheek, fysiotherapie en bloedafname genoemd. Van de bewoners zegt 61 procent wekelijks winkelcentrum Hof van Spaland te bezoeken, voornamelijk om functioneel boodschappen te doen. Slechts vijf procent winkelt daar nu voor de gezelligheid of recreatief. Als het winkelcentrum een beter recreatief aanbod zou kennen - en gezelliger zou zijn - wil ruim eenderde van de ondervraagden er meer tijd doorbrengen en (wellicht) ook meer geld uitgeven. De mogelijk voor opmerkingen in de enquête werd opvallend vaak benut om aan te geven dat Hof van Spaland grondig aangepakt moet worden en dat het winkelaanbod niet geheel overeenkomt met de wensen.

De actieve bewonersgroep Noordrand 2025 bestaat uit acht bewoners die als vrijwillige lobbygroep de wensen van bewoners naar voren brengt richting gemeente, winkeliersverenigingen en zorginstellingen. In de bewonersgroep zitten: Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans. Samen stelden zij de enquêtevragen op en promootten de vragenlijst in november en december actief in de winkelcentra. Jan Boumans geeft namens de groep aan dat Noordrand 2025 tevreden is met het resultaat: “Op onze enquête heeft 26 procent een respons gegeven. Soms ook uit andere wijken, zoals Groenoord en Kethel.”

In een eerdere enquête van Noordrand 2025 - in 2016 - gaf ruim 90 procent van de respondenten aan graag in Schiedam-Noord te willen blijven wonen. Ook wilden de bewoners een uitgebreid gezondheidscentrum op de locatie Bachplein. Gelet op de leeftijdsgroep van de noordelingen werd aangegeven dat meer seniorenwoningen in noord noodzakelijk zijn om ruimte te maken voor jonge gezinnen.

In de jongste enquête hebben de bewoners meer concrete vragen voorgelegd gekregen over wonen, gezondheidscentrum, mobiliteit, Hof van Spaland en duurzaamheid.

Ruud van der Pol: “De wijken in de Noordrand vergrijzen snel. Veel mensen die hier in de zestiger jaren met hun jonge gezinnen zijn komen wonen, wonen hier nog steeds. De meeste invullers van de enquête zijn dan ook ouder dan vijftig jaar. Met name de antwoorden op de open vragen over het winkelaanbod in Hof van Spaland zijn zeer interessant. 703 mensen, dus 45 procent van de respondenten, hebben opgegeven wat voor winkels zij daar willen zien. Dat gaat verder dan winkels voor de dagelijkse boodschappen. Er is behoefte aan een HEMA en meer kledingwinkels, maar een schoenenwinkel staat met 172 voorkeurstemmen met stip op één. Meer dan vijftig respondenten verwijzen als voorbeeld naar de mooi opgeknapte Loper in Vlaardingen. De gemeente is op dit moment bezig met een ontwikkelingsplan voor het Bachplein, dus zij kan deze wensen daarin meenemen.”

Noordrand 2025 gaat de antwoorden uit de enquête niet alleen delen met de plannenmakers binnen de gemeente die nu hard werken aan plannen voor het Bachplein en de Stadsvisie 2030, maar ook met de winkeliersvereniging.

Het rapport dat naar aanleiding van de antwoorden in de rondvraag is opgesteld, is vanaf 26 februari te lezen is op I: www.noordrand2025.nl. Op dezelfde dag wordt het rapport aangeboden aan wethouder Fahid Minhas die onder meer bouwen en wonen in zijn portefeuille heeft.