Geuzenpenning naar Girls Not Brides

12-01-2018 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - De Geuzenpenning voor 2018 wordt toegekend aan Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage. Dat heeft de stichting Geuzenpenning vandaag bekendgemaakt.

Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides en directeur Lakshmi Sundaram nemen de onderscheiding in ontvangst. De uitreikingsceremonie is op dinsdag 13 maart in de Grote Kerk van Vlaardingen. De Geuzenpenning wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

Trouwen uit liefde is in de 21ste eeuw nog altijd niet de normaalste zaak van de wereld. Meer dan zevenhonderd miljoen vrouwen zijn getrouwd voordat ze achttien jaar werden. Dat zijn vijftien miljoen meisjes elk jaar. Door te trouwen komt aan hun jeugd een abrupt einde. Onacceptabel, vindt Girls Not Brides, een organisatie die zich sinds 2011 inspant om een einde te maken aan het kindhuwelijk.

Girls Not Brides is een wereldwijd samenwerkingsverband. Ongeveer duizend organisaties in meer dan 95 landen werken sinds 2011 samen met één gemeenschappelijk doel: het stoppen van het kindhuwelijk binnen één generatie. De organisaties die verbonden zijn aan Girls Not Brides werken in allerlei sectoren zoals volksgezondheid, onderwijs, mensenrechten en humanitaire hulp en variëren van groepen die op lokaal niveau opereren tot grote internationale organisaties.

Girls Not Brides is opgericht door Prinses Mabel van Oranje en The Elders. The Elders is een onafhankelijke groep van wereldleiders die zich inspannen voor vrede en mensenrechten. Ook Martti Ahtisaari, die in 2008 de Geuzenpenning kreeg, is lid van The Elders.

Girls Not Brides Nederland is in 2016 opgericht door dertien Nederlandse organisatie, zoals Kinderpostzegels, de Universiteit van Amsterdam, Save the Children Nederland, Simavi, Plan Nederland en Amref Flying Doctors. Girls Not Brides Nederland wil kennis over kindhuwelijken delen en op de Nederlandse politieke agenda houden. In Nederland worden naar schatting jaarlijks zo’n 250 kindhuwelijken gesloten.

Gerelateerd
Reacties