De Erker krijgt straks alle post voor thuislozen

25-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Dak- en thuislozen kunnen hun (overheids)post binnenkort afhalen in De Erker

SCHIEDAM – Bij wijkcentrum De Erker wordt een voorziening ingericht waar dak- en thuislozen post van de overheid kunnen ontvangen. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe het besluit genomen om het wijkcentrum van Schiedam-West aan te wijzen als briefadresgever voor thuislozen.  

Als iemand geen woonadres heeft of in een instelling verblijft, kan je de gemeente vragen om je in te schrijven op een briefadres. Dat is dan een postadres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een postbus geldt niet als een briefadres zoals hiervoor bedoeld. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor een briefadres.

Het briefadres kan ook het woonadres zijn van iemand anders, maar die moet dan wel toestemming geven voordat de gemeente het goedkeurt. Een briefadresgever moet ervoor zorgen dat overheidspost bij de geadresseerde aankomt. Het kan gaan om belastingformulieren, een stempas, dagvaardingen of andere brieven van de overheid. 

De briefadresgever is óf een natuurlijk persoon óf een instelling die door de gemeente is aangewezen. Elke gemeente kan eigen beleidsregels vaststellen en soms kiest een gemeente voor één briefadresgever, die dan vaak een maatschappelijke instelling is De Erker voldoet aan de criteria.  

Thuislozen moeten zich wel zelf inschrijven. Dat kan bij het Klant Contact Centrum in het Schiedamse stadskantoor aan het Stadserf. Het briefadres van de thuisloze wordt dan het adres van De Erker.