Gemeente wil met 70.000 euro veertien samenwerkingsprojecten in maakindustrie op gang brengen

02-02-2021 Politiek Redactie/Schiedammer Online

SCHIEDAM - Er is een nieuwe subsidieregeling in de maak om bedrijven in de maakindustrie en kennisinstellingen te stimuleren om samen te werken. Daarvoor is in totaal zeventigduizend euro subsidie beschikbaar. De gemeente denkt hiermee veertien samenwerkingsprojecten te kunnen subsidiëren.

"In de 's-Gravelandsepolder ken ik drie zowat naast elkaar gevestigde technische bedrijven - ik noem geen namen - die nog nooit contact met elkaar gehad hebben. Het is een voorbeeld van bedrijven binnen Schiedam, waarvoor samenwerking voor elk van de partijen profijtelijk kan zijn. Dergelijke samenwerkingen willen we gaan stimuleren met een subsidieregeling", zo vat wethouder Marcel Houtkamp de nieuwe Subsidieregeling Stimulering Innovatie toe. 

Het college van B&W wil in totaal zeventigduizend euro subsidie beschikbaar stellen om op innovatie gerichte samenwerking tussen bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen te bevorderen. Het is de bedoeling dat vooral bedrijven in de zogenoemde 'maakindustrie' er gebruik van gaan maken. Er zouden daarmee zo'n veertien samenwerkingsprojecten gesubsidieerd kunnen worden. De subsidie is maximaal vijfduizend euro per project. Mocht de subsidie gemiddeld lager uitvallen, dan zouden er nog wat meer projecten ondersteund kunnen worden. Een eis van de gemeente is, dat per project de samenwerkende bedrijven gezamenlijk een bedrag in het project investeren dat minstens zo groot is als het subsidiebedrag. 

Het is de bedoeling dat er steeds drie partners (bedrijven, kennis-/onderwijsinstellingen) bij een project betrokken zijn, waaronder tenminste één bedrijf uit Schiedam. Stel dat zij de maximale subsidie van vijfduizend euro ontvangen, dan wordt er met het bedrag dat de projectpartners er zelf bijleggen (minimaal vijfduizend euro) dus minimaal tienduizend euro geïnvesteerd. Voor dat bedrag kan een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden naar mogelijke samenwerkingsvormen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die samen gaan werken op het gebied van veiligheid. Of dat bedrijven en kennisinstellingen tezamen een nieuw businessmodel uitdenken (bedrijfsmodel). Mogelijk zijn er gezamenlijke technische problemen die opgelost kunnen worden. 

Houtkamp benadrukte dat het aanvragen van een subsidie niet via een zwaar traject moet gaan lopen, maar dat gestreefd gaat worden naar een eenvoudige procedure. Er wordt een beoordelingscommissie ingesteld van ongeveer drie personen, onder wie een ondernemer en iemand van een kennis/onderwijsinstelling. Ook achteraf moet bureaucratie vermeden worden ofwel achteraf hoeft door de samenwerkingspartners weinig verantwoordelijkheid afgelegd te worden. 

Vandaag heeft het college van B&W de Subsidieregeling Stimulering Innovatie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze subsidieregeling past binnen het Uitvoeringsprogramma Economie. De ontwerp Subsidieregeling Stimulering Innovatie ligt van 8 februari 2021 tot 2 maart ter inzage. Na deze periode worden eventuele zienswijzen behandeld en wordt de definitieve subsidieregeling vastgesteld.Gerelateerd