Meer parkeerplaatsen nodig voor vrachtauto’s

13-01-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam hebben het verzoek gekregen om te zorgen voor meer parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Het verzoek komt van Transport en Logistiek Nederland (TLN) in Zoetermeer.

Weliswaar is in de Rotterdamse regio meer parkeercapaciteit gerealiseerd, maar volgens TLN is er nog sprake van ernstige tekorten. TLN hoopt dat de lijsttrekkers het probleem hoog op de bestuurlijke agenda 2018-2022 zetten. “Wij zijn graag bereid om onze beleidsvisies nader toe te lichten en met u te bespreken”, zowel voorafgaand als na de raadsverkiezingen van 21 maart, schrijft Martijn Vonk, contactpersoon van TLN voor deze regio, in zijn brief aan de lijsttrekkers. “Per slot van rekening gaat transport en logistiek iedereen aan.”

“Blijvende bereikbaarheid van binnensteden met een zo gering mogelijke belasting voor burgers en milieu vraagt om slimme oplossingen”, zegt Martijn Vonk. “Deze komen alleen tot stand als betrokken partijen in constructieve dialoog met elkaar om tafel gaan. Wij willen graag met u meedenken, als onmisbare ondersteuners van het dagelijks werk van winkeliers, horeca en andere bedrijvigheid. En daarmee natuurlijk ook als dienstverleners van uw inwoners.”Gerelateerd