Acht Schiedammers heeft het de koning behaagd...

24-04-2020 Nieuws Redactie

Burgmeester Lamers belt de acht Schiedammers die vandaag koninklijk werden onderscheiden; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM – Acht Schiedammers zijn vanmorgen gebeld door burgemeester Cor Lamers. Om hen aan de kondigen – en de felicitaties namens de stad over te brengen – dat het de koning heeft behaagd…

Meest opvallende naam onder de mensen die de burgemeester het heuglijk nieuws van een koninklijke onderscheiding kon overbrengen was die van Koos Scheijbeler. Hij is zelf sinds jaar en dag een motor achter het vieren en gedenken in de stad. Als voorzitter van de Schiedamse stichting Viering en herdenkingen van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) is hij een spil achter Dodenherdenking en de herdenking van de gevallenen in Nederlands-Indië en Korea herdenkt op de Erehof met oorlogsgraven op of rond 11 mei. Eerder bij Oranjevereniging Wilhelmina droeg Scheijbeler bij aan de viering van Koninginnedag in Kethel en hij was ook actief bij de scouting Taizé-groep.

Een andere bekende naam onder de gelukkigen van vandaag is Bas van Houte. Vandaag de dag organist in de basiliek aan de Singel en drijvende kracht achter de uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote of St.-Janskerk, maar al een leven lang muzikaal zeer actief en zo bijdragend aan Schiedam. “Met recht kan worden gesteld dat zonder decorandus het culturele muzikale leven in stad en regio minder omvattend en van mindere kwaliteit zou zijn”, zo stelt de burgemeester in de aankondiging van de mensen die een onderscheiding ontvangen. “Hij brengt mensen in vervoering als organist of dirigent van tientallen uitvoeringen én creaties. Want ook dat is de heer Van Houte niet vreemd: een muzikaal idee tot uitvoering te laten komen op zijn geheel eigen wijze.”

In Excelsior-kringen is Jos Heggelman. Hij is ‘met hart en ziel’ en al vele jaren een belangrijke stimulans voor de beleving van de cricketsport in Schiedam en daarbuiten. Heggelman vervulde bij Excelsior jarenlang diverse bestuursfuncties maar gold ook als het 'manusje-van-alles' op de velden. Hij was ook actief bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB), als manager van jeugdteams die toernooien speelden in het buitenland en als Jeugdvoorzitter van de bond. In 2008 werd Heggelman door de Internationale Cricketbond (ICC) benoemd tot ‘vrijwilliger van het jaar’.

Heggelman wordt als enige van de acht gedecoreerden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De andere onderscheidenen zijn mevrouw Van Campenhout-Alarcon, vrijwilligster die zich al 27 jaar inzet voor Filipijnse vrouwen in Nederland, met name via de stichting Bayanihan en de Word International Ministries the Netherlands; mevrouw Ooijkaas-Andriesse, sinds lange tijd actief op De Blijhof en voor muziekgroep De Erkertjes; mevrouw Gerda Torenvliet-Boele, al tientallen jaren ‘de kracht waarop de Schiedamse Reddingsbrigade drijft’; mevrouw Guijt-Drenth, vrijwilliger op vele manieren voor mensen die het moeilijk hebben, onder meer in de Grote of St.-Janskerk en de Rotterdamse Pauluskerk en voor het kerkblad van de Protestantse gemeente Schiedam en de Protestantse Gemeente Kethel en haar voorgangers. En de heer Hermans, na in totaal 36 jaar vrijwillige inzet voor de brandweer.

De gedecoreerden ontvangen vandaag vanwege de Coronacrisis hun ‘lintje’ niet op het stadhuis, zoals te doen gebruikelijk. Op een later tijdstip zullen de versierselen behorende bij de onderscheiding daadwerkelijk worden opgespeld.Gerelateerd