Het mag deze jaarwisseling niet zo zijn dat de stad zonder brandweer is

17-12-2019 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Tijdens de vorige jaarwisseling waren er grote branden in Rotterdam en Vlaardingen, waarheen alle brandweerwagens en manschappen van de kazerne Schiedam waren uitgerukt. Daardoor was er een te lange periode waarin er geen brandweerzorg was voor de eigen stad. Dat mag deze jaarwisseling niet gebeuren, zegt burgemeester Lamers van Schiedam.

Daarom is bepaald dat tijdens de komende jaarwisseling minimaal één brandweerwagen binnen de stadsgrenzen blijft.

“Het is een stad uit de middeleeuwen. De binnenstad van Schiedam is kwetsbaar voor brand, met het risico dat brand overslaat naar andere panden”, zo benadrukt burgemeester Lamers. Kerstboomverbrandingen zijn al enige jaren niet toegestaan in Schiedam. Vuurwerk kan ook een veroorzaker van brandschade zijn. De gemeente Schiedam blijft doorgaan met de preventieve aanpak, al wordt die wel anders ingericht. De vuurwerkvrije zone besloeg ongeveer een derde van de oppervlakte van de stad. De vuurwerkvrije zones zijn sterk teruggebracht (lees hierover meer in ons eerdere artikel).

Rotterdam heeft een andere benadering: de gehele stad is aangewezen als vuurwerkvrije zone, maar bepaalde zones zijn aangewezen als plaatsen waar particulieren vuurwerk mogen afsteken. Volgend jaar zullen dat in Rotterdam nog minder plekken zijn. “We houden de Rotterdamse aanpak goed in de gaten”, zegt de burgemeester. In Rotterdam is ook sprake van een door de gemeente georganiseerd vuurwerk, niet alleen bij de Erasmusbrug, maar nu ook in Hoek van Holland en in Nesselande.

“Eigenlijk zijn we voorstander van het compleet verbieden van het door particulieren afsteken van vuurwerk. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat is het nog niet helaas. Als er wel zo’n geheel verbod zou zijn voor het afsteken van vuurwerk door particulieren, dan staan wij als gemeente positief tegenover het organiseren van een vuurwerkshow.”

Medewerkers van het team Toezicht & Handhaving van de gemeente en brandweerlieden gaan samen basisscholen af om de groepen 7 en 8 preventielessen te geven over vuurwerk en de leerlingen op de risico’s van het afsteken te wijzen. De kinderen krijgen beschermingsbrillen.

Mensen die zich de vorige jaarwisseling niet goed hebben gedragen (er werden zeven aanhoudingen verricht, maar er werden meer processen verbaal uitgeschreven) krijgen een waarschuwingsbrief van de gemeente. Notoire misdragers kunnen zelfs een ‘last onder dwangsom’ aangezegd krijgen met een dwangsom van vijfduizend of tienduizend euro. Mocht iemand die een ‘last onder dwangsom’ aangezegd heeft gekregen toch weer in de fout gaan dan wordt de dwangsom geïnd. Dit rechtsmiddel blijkt te werken. Het is nog niet voorgekomen dat zo’n dwangsom daadwerkelijk moest worden geïnd.

Afvalbakken worden verwijderd of afgesloten. Ondergrondse vuilcontainers worden eveneens afgesloten. Om de overlast voor de inwoners te beperken wordt hiermee gewacht tot enkele dagen voor de jaarwisseling. “We zorgen er zo goed als mogelijk voor dat alles wat brandbaar is van straat verwijderd wordt. We kijken ook verder dan de straat; zo hebben we vorige jaren op verschillende locaties grote aantallen kerstbomen uit kruipruimtes onder huizen gehaald. We zeggen wel eens dat de jaarwisseling de periode is, waarin Schiedam op zijn schoonst is. We investeren zo’n vijftig à zestig duizend euro in wat wij noemen de voorkant, in de preventie, dat is een flink bedrag maar het is een aanpak die werkt.”

Ook noemt burgemeester Lamers nog het initiatief waarbij Irado door middel van kleine cadeautjes kinderen stimuleert kerstbomen in te leveren bij daartoe ingerichte verzamelpunten. Ook belangrijk is dat koppels van beveiligers (sleutelhouders) van Trigion tijdens de jaarwisseling worden ingezet om te surveilleren bij scholen en openbare gebouwen.

De afgelopen drie jaar werkte er een vuurwerkdetectiesysteem in de stad. Hiermee is de gemeente gestopt. Het was een pilot. Nu de pilotfase voorbij was, zou het een dure toepassing zijn voor de gemeente, terwijl bij toepassing van deze op geluid gebaseerde detectie de handhavers veelal te laat kwamen om de vuurwerkafstekers op heterdaad te betrappen en zodoende te kunnen aanpakken. Nog wel wordt dankbaar gebruikgemaakt van vijftig tot zeventig burgers die zich hebben aangemeld (dit kan anoniem) om als ‘ogen en oren in de wijk’ te fungeren voor de gemeente.

“Schiedam heeft een bedenkelijk verleden voor wat betreft de jaarwisseling, maar in de zeven jaar dat ik hier nu burgemeester ben, is het gelukkig pas een keer gebeurd dat de ME moest uitrukken voor relletjes”, zo besluit burgemeester Cor Lamers.Gerelateerd